در این دیدار که روز دوشنبه در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، مهدی سنایی بر ضرورت تامین منافع ایران وفق برجام تاکید کرد.

سفیر کشورمان همچنین با اشاره به آخرین وضعیت سوریه، اوضاع این کشور را نسبت به گذشته مثبت و رو به بهبود ارزیابی کرد. 

«مارکوس ادرر» سفیر اتحادیه اروپا نیز بر حمایت اتحادیه اروپا از حفظ «برنامه جامع اقدام مشترک» و تلاش این اتحادیه برای تامین منافع ایران بر اساس آن، تاکید کرد.

وی همچنین همکاری سه جانبه ایران، اتحادیه اروپا و روسیه را برای اجرای برجام مهم ارزیابی کرد. 

سفیر اتحادیه اروپا همچنین از ایران به خاطر پذیرش ۳ میلیون پناهنده افغان قدردانی کرد.