لیست مغازه‌های موجود جهت رهن و اجاره در کریم خان به شرح زیر است:

نرخ خرید مغازه در کریم‌خان چقدر است؟