سردار حسین اشتری از افسر مرزبانی که در مرزهای شمال غربی کشور، از خروج شهرام جزایری ممانعت کرده بود، تقدیر کرد.

به گفته فرمانده نیروی انتظامی،‌ این مأمور موفق شده بود شهرام جزایری را که با جعل هویت و پوشش شبیه اتباع افغانستانی، قصد خروج از کشور داشت، شناسایی کند.

این مأمور پس از مظنون شدن به این فرد، در اینترنت اقدام به جستجوی چهره واقعی شهرام جزایری می‌کند و پس از اطمینان، شهرام جزایری را دستگیر می‌کند.

شهرام جزایری در آخرین تلاش برای رهایی، به این مأمور پیشنهاد واریز یک میلیارد تومان در همان لحظه را می‌دهد اما این مأمور پلیس مرزبانی با رد این درخواست، او را تحویل مراجع قضایی می‌دهد.