کارشناسان توصیه می‌کنند هنگام تنظیم باد لاستیک خودروها به ویژه خودروهای سنگین، آنها را درون قفسه‌های فلزی قرار دهند.

فیلم زیر در قالب یک آزمایش، این قدرت انفجاری لاستیک خودرو را به تصویر کشیده است.