این بدهکار کلان بانکی، اوایل خرداد ماه امسال پس از چند ماه آزادی با قرار وثیقه، بار دیگر به دادسرا احضار و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شد. 

بر اساس آنچه حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه‌قضاییه در یکصدوبیست و هشتمین نشست خبری خود درباره بازداشت مجدد این فرد گفته، قرار بوده است نامبرده پس از آزادی با قرار وثیقه، نسبت به تسویه بدهی خود با بانک اقدام کند اما این کار را نکرده و در نهایت بار دیگر احضار و بازداشت شده است و اکنون اموالش توقیف شده است تا از این طریق، بدهی بانک پرداخت شود. 

پس از صدور قرار بازداشت موقت برای این بدهکار کلان بانکی، وی به قرار صادره اعتراض کرد و پرونده برای رسیدگی به اعتراض به شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد.

اکنون شعبه دادگاه پس از بررسی پرونده، قرار بازداشت صادره در هر دو پرونده را تایید و قرار بازداشت موقت این فرد فعلاً تمدید شده است. 

این متهم در حال حاضر دو پرونده مطرح رسیدگی در شعبه بازپرسی دادسرای پولی و بانکی دارد.