روز گذشته اردوغان برای بازدید از روند ساخت مسجد بزرگ «چامیلجا» که بزرگترین مسجد استانبول است رفته بود و به خاطر حادثه ای که ساعاتی قبل از آن برای همتای ونزوئلایی اش، مادورو رخ داده بود، شدیدترین تدابیر امنیتی را اتخاذ کرد.