بر اساس اعلام سازمان غذا و دارو، فهرست داروهای مورد نیاز فوریتی مربوط به تیرماه ۹۷ با توجه به سیاست های جدید اداره کل دارو در تامین داروهای فوریتی اعلام شد.

براساس این گزارش؛ شرکت‌هایی که در فراخوان تامین داروهای فوریتی پذیرفته می شوند باید حداکثر ظرف مدت ۲ روز کاری پس از ارسال نامه کتبی اداره کل امور دارو، پیش نویس IRC داروی فوریتی را تکمیل و ظرف مدت ۴۵ روز نسبت به ترخیص دارو اقدام کنند.

ابلاغیه توزیع مناسب محموله های وارداتی دارو 

سازمان غذا و دارو نحوه توزیع محموله های وارداتی دارو را به منظور تسهیل دسترسی مردم به شرکت های وارد کننده ابلاغ کرد.

با توجه به شرایط موجود و ضرورت انجام توزیع کنترل شده اقلام وارداتی به منظور دسترسی آحاد جامعه به داروها و جلوگیری از انباشت آن در مناطق فاقد نیاز دارویی، توزیع محموله­ های وارداتی صرفا با دریافت مجوز از اداره کل دارو مجاز است.

بر اساس این ابلاغیه مسئول فنی شرکت های واردکننده دارو، قبل از ریلیز و تحویل به پخش ملزم به دریافت مجوز اداه کل دارو هستند.