دکتر سیدحسن هاشمی روز دوشنبه در مراسم روز خبرنگار، ضمن گرامیداشت روز خبرنگار، افزود: از همه شما سپاسگزارم در این سال ها که حوزه سلامت را همراهی کرده اید.

وی ادامه داد: آنچه به زبان می آوریم چیزی جز راستگویی و حقیقت نیست.

هاشمی با اشاره به شرایط کنونی کشور، گفت: هر گاه زمینه های تضعیف دولت ایجاد می شود، عده ای از موقعیت فراهم شده منفعت می برند.

وزیر بهداشت با اشاره به تهدیدهایی که متوجه کشور است، اظهارداشت: ما شرایط سخت تر از این را هم دیده اسم و انشاالله بر مشکلات غلبه خواهیم کرد.

وی از رسانه ها به خصوص خبرنگاران حوزه سلامت خواست که با انتشار درست اخبار، به امیدواری مردم کمک کنند.

هاشمی افزود: در حوزه دارو با دقت و شبانه روز در حال تلاش هستیم که کمترین مشکل برای مردم به وجود نیاید. هر چند کار سخت است، اما شیرینی کار به سخت بودن آن است که من و همکارانم پذیرفته ایم.