داوود محمدی در گفتگو با مهر، از وورد کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به موضوع ثبت سفارش واردات خودرو و مفاسد رخ داده در جریان آن خبر داد و اظهار داشت: در این رابطه، مسئله تخصیص ارز برای واردات و مبنای تخصیص و میزان آن و نیز افراد دریافت‌ کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی در کمیسیون در دست بررسی است.

وی افزود: در این زمینه، این مسئله نیز در دست بررسی قرار دارد که این ثبت سفارش‌ها و تخصیص ارز برای چه کالاهایی بوده و در نهایت چه کالاهایی وارد کشور شده و با چه قیمتی توزیع شده است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پس از آنکه گزارش مربوط به مفاسد زمین‌خواری در کمیسیون اصل ۹۰ تصویب و به صحن مجلس ارائه شد، گزارش مربوط به تخلفات ثبت سفارش خودروها و تخصیص ارز نیز جمع‌بندی و به صحن مجلس تقدیم خواهد شد.

محمدی خاطرنشان کرد: طی ماه‌های اخیر شکایت‌های متعددی در خصوص روند ثبت سفارش و واردات خودرو به کمیسیون اصل ۹۰ رسیده که باعث شده است کمیسیون وارد پیگیری این مسئله شود. گزارش کمیسیون نیز پس از قرائت در صحن علنی مجلس به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.