حمید بعیدینژاد در صفحه اینستاگرامش نوشت: در روزی که آمریکا اولین بسته تحریمی یک جانبه خود را علیه ایران به اجرا میگذارد، دولت با مشارکت و حمایت دیگر قوای قانونی و نظارتی، بسته ی پیشنهادی جامعی را برای مدیریت بازار ارز به تصویب رسانید که از سه‌شنبه به اجرا در می‌آید. محورهای این بسته بنا به توضیحات رئیس محترم بانک مرکزی بدین قرار است:

۱- برای جلوگیری از هر گونه افزایش قیمت کالاهای اساسی، از منابع صادرات نفت ارز به قیمت چهار هزار و دویست تومان تخصیص کافی برای تامین کالاهای اساسی صورت خواهد گرفت.

۲- شرکتهای وارد کننده ی پتروشیمی، فولاد و غیره موظفند ارز حاصله از صادرات خود را در سامانه بانک مرکزی عرضه نمایند. این منبع ارزی، ارز مورد نیاز شهروندان و واردات شرکتها را تامین مینماید.

۳- عنوان قاچاق برای خرید و فروش ارز لغو شده و صرافیها برای تامین رفاه مردم مانند گذشته به خرید و فروش ارز مورد نیاز مردم در سطح خرد مبادرت می نمایند.

۴- بانک ها به بازکردن حساب ارزی برای شهروندان و شرکتها ادامه خواهند داد و بانک مرکزی اصل و سود این حسابها را تضمین میکند.

۵- ورود اسکناس ارزی و طلا به داخل برای فروش مشمول امتیازات خاص خواهد بود.

خوشبختانه بازار به این اقدام دولت واکنش مناسبی نشان داده است و نرخ ارز و سکه در بازار در روزهای گذشته سیر نزولی داشته است. امید است با اجرای موثر و اعمال نظارتهای لازم، این بسته پیشنهادی نرخ ارز را تا حد مناسبی تعدیل نماید و التهاب در بازار پولی و مالی کشور کنترل و مدیریت گردد. مردم نیز نقش مهمی در اجرای این بسته پیشنهادی دارند و با باز کردن حسابهای ارزی در بانکها و یا با درنظر گرفتن روند تعدیل نرخ ارز، با فروش ارزهای غیر لازم خود در صرافی‌ها، می‌توانند به ثبات بازار ارز کمک موثری نمایند.