رویترز گزارش داد، سالوا کر، رییس‌جمهوری سودان جنوبی اعلام کرد: به عنوان رهبر سودان جنوبی به همه می‌گویم توافقی که امروز امضا کردیم، باید به جنگ و نزاع در کشورمان پایان بخشد.

ریک مچار، مخالف سالوا کر و رهبر گروه شورشی‌ها نیز پس از امضای این توافق در خارطوم گفت: امروز ما نه تنها در کشورمان بلکه در سراسر جهان جشن می‌گیریم.

الدردیری محمد احمد، وزیر خارجه سودان در واکنش به این رویداد اظهار کرد: توافق بر سر مسائل مهم حاصل شده و این توافق نمود تعهد تمامی جناح‌ها در قبال آتش‌بس است.

رییس‌جمهوری سودان جنوبی پیش‌تر گفته بود، بر این باور است که توافق صلح جدید میان دولت و گروه مخالفان به این دلیل شکست نمی‌خورد چون مانند توافقات پیشین مخالفان را به کاری مجبور نمی‌کند.