بلافاصله موضوع به اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه ۲۷ تهران اعلام شد.

تحقیقات ادامه داشت تا این‌که دو روز بعد، خانمی با مراجعه به کلانتری ۱۳۲ نبرد به مأموران گفت که برادرش به نام مهــــــــرداد ۲۸ ساله دو روز قبل از خانه‌اش در منطقه پیروزی خارج شده و تاکنون به خانه بازنگشته است.

با توجه به مشخصات ارائه شده به مأموران، خواهر مهرداد به اداره دهم پلیس آگاهی رفت و جسد برادرش را شناسایی کرد. در ادامه رسیدگی به پرونده، کارآگاهان اداره دهم با انجام تحقیقات میدانی از محدوده محل زندگی مقتول اطلاع پیدا کردند که مهرداد آخرین بار در تاریخ ۱۷ تیر به‌همراه یکی از دوستانش به نام مصطفی سوار بر خودرو وانت متعلق به مصطفی مشاهده شده است.

مصطفی به عنوان یکی از دوستان نزدیک مهرداد در منطقه پیروزی – خیابان مخبر شمالی شناسایی شد و کارآگاهان برای انجام تحقیقات به محل سکونت وی مراجعه کردند اما مشخص شد که همزمان با کشف جسد مهرداد، مصطفی خودرو وانتش را فروخته و متواری شده است.

با توجه به شواهد و دلایل به‌دست آمده مبنی بر ارتکاب جنایت توسط مصطفی، خانواده وی به منظور همکاری با پلیس تحت آموزش و مشاوره قرار گرفته و سرانجام چند روز بعد در تاریخ ۱۳ مردادماه قاتل به‌همراه پدرش به اداره دهم پلیس آگاهی مراجعه و خودش را تسلیم کارآگاهان کرد.

مصطفی در خصوص نحوه ارتکاب جنایت گفت: ۱۷ تیرماه بود که مهرداد به من گفت می‌خواهد با وحید یکی از اوباش محل دعوا کند و با او قرار گذاشته است، از من هم خواست تا همراهی‌اش کنم قبول کردم و به سر قراری که با وی گذاشته بود رفتیم اما وحید در محل قرار حاضر نشد. سپس برای مصرف مشروبات الکلی به خانه ما رفتیم. در پشت بام نشسته بودیم و حرف می‌زدیم.هردونفرمان تعادل روحی و رفتاری مناسبی نداشتیم. در آن شرایط، من و مهرداد با یکدیگر مشاجره لفظی پیدا کردیم که ناگهان قمه مهرداد را که برای دعوا کردن با وحید آورده بود، برداشته و چندین ضربه به سمت مهرداد زدم. مدتی در همان وضعیت در پشت بام گذشت تا این‌که متوجه شدم مهرداد به قتل رسیده است، ترسیده بودم، جسدش را داخل پتو پیچیده و با خودروی وانتم به محل کشف جسد منتقل و داخل یک جوی آب رها کردم. از آن‌زمان تصمیم به فرار گرفتم اما نهایتاً با راهنمایی خانواده تصمیم گرفتم تا خودم را تسلیم پلیس کنم.

سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت: با توجه به اعتراف صریح متهم، قرار بازداشت موقت از سوی بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه ۲۷ تهران صادر شد و متهم برای تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.