نتانیاهو در سخنانی که دفتر اطلاع رسانی وی در پایگاه آن قرار داده است، مدعی شده است که بدون این مصوبه تبعیض آمیز آینده این رژیم تضمین نخواهد شد.

وی گفت: این مصوبه به ما کمک خواهد کرد، بدون نظارت مانع ورود فلسطینی ها به اسرائیل شویم.

نتانیاهو درخصوص مخالفت دروزی ها در خصوص این مصوبه تبعیض آمیز یهودی سازی نیز مدعی شد: روابط عمیق ما با دروزی ها و پایبندی ما به مسائل آنان ضروری است به همین دلیل امروز یک کمیته ویژه وزارتی برای توسعه روابط با این گروه تشکیل شده است.

اظهارات نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس درحالی مطرح می شود که براساس تازه ترین نظرسنجی انجام شده در سرزمین های اشغالی، ۷۵ درصد گروه های چپگرای اسرائیلی مخالف مصوبه یهودی سازی هستند.

پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) ۲۸تیرماه گذشته مصوبه یهودی سازی موسوم به &#۳۹;کشور یهود&#۳۹; را به صورت نهایی تصویب کرد.

براساس این مصوبه سرزمین فلسطین وطن تاریخی صهیونیست ها تلقی و در آن تاکید شده است که تنها این قوم حق تصمیم گیری درباره این سرزمین های اشغالی را دارند.

به موجب این مصوبه، بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی است، زبان عبری به عنوان زبان رسمی اعلام می شود و نقش زبان عربی را کمرنگ تر از پیش خواهد کرد.

این مصوبه نژادپرستانه تاکنون با محکومیت بسیاری از کشورهای اسلامی، عربی و دیگر کشورهای حق طلب همراه بوده است.