اد رویس رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان و یکی از نمایندگان برجسته جمهوریخواه در گفتگویی با سی ان ان خواستار صداقت رئیس جمهوری آمریکا در صحبت با مردم پیرامون تهدیدات علیه انتخابات این کشور شد.

وی در این گفتگو گفت که ترامپ باید به این مسئله اشاره می‌کرد که شخص پوتین در این فرایند چه نقشی داشته است زیرا به اعتقاد رویس روسیه سالهاست که در انتخابات آمریکا مداخله کرده است.

رویس ادامه داد: روسیه سالها از اطلاعات تحریف شده علیه آمریکا و حتی غرب و کشورهای اروظایی استفاده کرده و بنابراین چنین اقداماتی نه تنها در دولت فعلی بلکه در دولتهای قبلی ایالات متحده نیز رخداده است. اکنون در وضعیتی قرار داریم که باید به پوتین هشدار دهیم اگر از کارهای خود دست نکشد مجبور به پرداخت هزینه بسیاری خواهد بود.

وی با اشاره به تحریم‌های گسترده علیه روسیه گفت که آمریکا اکنون باید به شکل موثرتر و گسترده تری از این تحریم‌ها استفاده کند.