"سلواکر میاردیت" رئیس‌جمهور سودان جنوبی و "ریک مشار" سرکرده شورشیان این کشور حدود یک ماه قبل در اوگاندا بر سر تقسیم قدرت توافق کردند.

این تقسیم قدرت مبتنی بر بازگشت "مشار" به منصب معاون رئیس‌جمهور سودان جنوبی است.

این توافق در حالی محقق شد که سازمان ملل به طرف‌های درگیر در سودان جنوبی مهلت داده بود که تا پایان ژوئن به توافقی سیاسی برای پایان دادن به ۴ سال درگیری دست یابند.