ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای اعلام کرد که امروز این تمرین نظامی را در منطقه بلندی‌های جولان و الجلیل آغاز کرده و این تمرین تا یک هفته به طول می‌انجامد و این تمرین در چارچوب آموزش‌های سالانه برای سال ۲۰۱۸ با هدف حفظ آمادگی نیروهای این رژیم برگزار می‌شود.

در بیانیه‌ ارتش رژیم‌صهیونیستی آمده است که در هنگام برگزاری این تمرین صداهای انفجار شنیده خواهد شد و در هنگام آن خودروهای نظامی در مسیرها بسیار زیاد دیده می‌شوند.

ارتش رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه از پایان تمرین شبیه سازی جنگ در جبهه شمالی خبر داد.