سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که معاون ارزی بانک مرکزی بازداشت شده است.

 محسنی اژه‌ای گفت: در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی، معاون ارزی بانک مرکزی که ظاهرا برکنار هم شده بود بازداشت و به زندان منتقل شده است.