علی ساری در خصوص آخرین وضعیت آتش‌سوزی هورالعظیم، گفت: در آخرین بازدیدی که روز گذشته از منطقه داشتم آتش‌سوزی هنوز ادامه داشت.

وی افزود: این آتش‌سوزی‌ها هنوز در سمت کشور همسایه یعنی عراق ادامه دارد ولی متاسفانه وزارت امور خارجه ما اخبار دقیقی را در این خصوص که چه اتفاقاتی در عراق رخ می‌دهد، در اختیار ما قرار نمی‌دهد.

نماینده مردم اهواز در خصوص اینکه آیا امکان سرایت این آتش‌سوزی به داخل خاک کشور ما وجود دارد یا خیر؟ گفت: امکانش خیلی زیاد است. به منطقه ما هم گسترش پیدا کرده بود ولی چون از طریق امکانات لجستیک سریعا خاموش شد مشکلی پیش نیامد.

وی در پایان گفت: ‌مشکل در حوزه هواپیماهایی که استفاده می‌شود و ورود به مرز عراق است که من به وزیر خارجه و وزیر کشور در این خصوص تذکر دادم.