محمد باقر قالیباف شهردار پیشین تهران است.او سابقه کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را نیز در کارنامه خود دارد. قالیباف به تازگی توئیتی را درحساب کاربری خود منتشر کرده است که به موضوع گمانه زنی‌ برای مذاکره مجدد با آمریکا اشاره دارد. او در این توئیت نوشته است:

منتظر سیب و گلابی غربی‌ها نباشیم بنابراین همانطوری که در متون دینی خودمان یاد گرفته‌ایم مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی‌شود داستان ما با آمریکا داستان گفت و گوی برابر نیست بر همگان واضح است که ترامپ، موقعیت برابری برای ایران در مذاکرات قائل نیست.

8432541_826