این گزارش آمده است: در غرب آلمان جایی که دما به حدود ۳۹ درجه رسیده، به ندرت مردم شاهد باران در چند ماه اخیر بودند که این مسئله باعث رسیدن آب رودخانه راین به سطح بسیار کم شده است.

هولگر استیچ یک کارشناس امور محیط زیست تصریح کرد که دمای زیاد برای اکوسیستم خوب نیست و موجودات زیادی خواهند مُرد. شما شاهد این خواهید بود که ماهی های زیادی و موجودات دیگر در آب رودخانه راین تلف می شوند. این شرایط برای موجودات داخل این رودخانه فاجعه کامل است.

به دلیل پایین آمدن سطح آب ها، فعالیت کشتی ها نیز در آلمان با محدودیت مواجه شده است.

به گزارش ایرنا، تغییرات جوی درکره زمین به ویژه گرمای شدید هوا تا حدی جدی بوده که دولت های جهان را به اتخاذ تدابیری برای مقابله با این مسئله نگران کننده واداشته است. باید پذیرفت که مشکل تغییرات آب وهوایی کره زمین یکی از معضلات جهان امروز است و دیگر حد و مرزی نمی شناسد.

امسال (۱۳۹۷)تابستان با گرمای کم سابقه در نیمکره شمالی زمین همراه شده است که نه تنها کشورهای واقع در عرض های جغرافیایی بالاتر، بلکه بسیاری از کشورهای اروپایی و مناطق مختلف در آمریکای شمالی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. برای نمونه شهر مونترال کانادا دوم ژوئیه (۱۱تیر) دمای ۳۶.۶درجه سانتیگراد را ثبت کرد که طی ۱۴۷ سال گذشته سابقه نداشته است. تغییر اقلیم یک مساله جهانی بوده و هیچ کشوری از پیامدهای آن در امان نیست.

این موج گرما در کشورهای یونان، سوئد ، لتونی، سوئد، انگلیس، نروژ، فنلاند، هلند، آمریکا، کره جنوبی، ژاپن، الجزایر، برخی کشورهای منطقه قفقاز، استرالیا و کشورهای منطقه آمریکای لاتین با تلفات جانی و مادی همراه شده است. افزایش دمای هوا باعث شعله ور شدن آتش درجنگل های یونان شد که ازنظر تلفات جانی، بزرگ ترین فاجعه در اروپا در قرن حاضر به شمار می رود.