شبکه اسکای اسپورت ایتالیا خبر داد که پائولو مالدینی، اسطوره باشگاه میلان در آستانه بازگشت به  روسونری به عنوان مدیر باشگاه قرار دارد.

انتظار می رود امروز باشگاه میلان رسما بازگشت مالدینی را اعلام کند. مالدینی از سال های ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۹ پیراهن میلان را برتن کرده است و یکی از اسطوره های روسونری به شمار می آید.