نشریه بیلد نوشت، بعد از جواشی زیاد ایجاد شده برای مسوت اوزیل که از قبل جام جهانی ایجاد و منجر به خداحافظی زودهنگام او از تیم ملی شد، فرانتس بکن باوئر اسطوره فوتبال آلمان به انتقاد از رفتارهای این بازیکن پرداخت و گفت: یکی از دلایل افت فوتبال آلمان که در جام جهانی دیدیم این بود که بعضی از بازیکنان و چهره‌های شاخص انگیزه کافی نداشتند. به همین خطر به بازیکنانی نیاز است که که از این ویژگی برخوردار باشند. خواندن سرود ملی از اهمیت زیادی برخوردار است و تعیین کننده به نظر می‌رسد. باید با خواندن سرود ملی خود را خالی کرد نه این که آدامس جوید.

هر چند بکن‌باوئر نامی از بازیکن خاص به زبان نیاورد ولی همه رسانه‌ها مخاطب او را اوزیل می‌دانند. اوزیل خود در واکنش به این صحبت‌ها گفته بود: من ترجیح می‌دهم قبل از بازی دعا بخوانم و این کار به من آرامش و قدرت می‌دهد.

تیم ملی آلمان امیدوار است با تغییر چهره بتواند در ادامه برای یورو ۲۰۲۰ و جام جهانی آینده تیم متفاوت و جوانی داشته باشد.