روسیا الیوم گزارش داد، محمد بن راشد آل مکتوم، معاون رئیس امارات، حاکم دبی و رئیس شورای وزیران این کشور با انتشار توئیتی نوشت: زندگی به من آموخت، مشارکت زیاد در سیاست جهان عرب تنها زمان را تلف و اخلاق را فاسد کرده و منابع و ثروت‌ها را هدر می‌دهد، کسی که می‌خواهد دستاوردی برای مردمش داشته باشد، کشور میدان او و تاریخ شاهد اوست اما دستاوردهای بزرگی که از خودش می‌گوید یا حرف‌های پوچ هیچ ارزشی ندارند.

حاکم دبی در ادامه نوشت: ما تعداد زیادی چهره‌ سیاسی در جهان عرب داریم اما مدیران کارآمدن نداریم، بحران ما بحران مدیریتی است نه بحران منابع، چین و ژاپن را ببینید آنها منابع طبیعی ندارند اما به کجا رسیده‌اند، اما به کشورهایی که نفت، گاز، آب و نیروی انسانی دارند، نگاه کنید آنها آینده‌ای در زمینه توسعه ندارند و حتی توان ارائه خدمات اصلی مانند احداث جاده و تولید برق برای مردم خود را ندارند.

وی در پایان تاکید کرد: در جهان عرب ما، چهره سیاسی کسی است که اقتصاد، آموزش، رسانه و حتی ورزش را مدیریت کند! وظیفه واقعی یک مسؤول سیاسی تسهیل فعالیت اقتصادی، آکادمیک، تجاری، رسانه‌ و دیگر بخش‌هاست، وظیفه یک سیاستمدار تسهیل زندگی مردم و حل بحران‌ها به جای ایجاد آنها و تحقق دستاوردها و نه نابودی آنهاست.