آناتولی گزارش داد، ابراهیم کالین، مشاور رئیس‌جمهور ترکیه گفت: نیوزویک یکی از بدترین مقاله‌ها را درباره ترکیه منتشر کرد. اکنون انتخابات ۲۴ ژوئن به پایان رسیده است، آیا نیوزویک خواستار وقوع یک کودتای دیگر در ترکیه است؟

نیوزویک به تازگی در مقاله‌ای با انتقاد از وضعیت کنونی حاکم بر ترکیه نوشته بود: اردوغان ترکیه می‌خواهد کردها را له کرده و دنیای عثمانی را احیا کند.