با تحریم های بانکی، باشگاههای ایرانی هم برای گرفتن پول های خارجی خود با مشکل روبرو هستند. اخیرا استقلال مجید حسینی را به ترابوزان فروخته و این باشگاه باید ۶۰۰ هزار دلار به آبی ها بدهد. آبی ها قصد دارند تحریم ها را دور بزنند و پول های خود را از ترابوزان بگیرند. فتحی سرپرست استقلال هم در این باره می گوید: «یک راه خوب برای انتقال این پول پیدا کرده ایم و مشکلی از این بابت نیست.»