گفتنی است علاوه بر اکثریت اقتصاددانان و صاحبنظران، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با استناد به مبانی علمی و تجارب متعدد بین‌المللی خواستار راه‌اندازی فوری بازار دوم شده و کار به جایی رسیده که امام جمعه تهران حضرت آیت‌الله موحدی کرمانی هم از تعلل در راه‌اندازی بازار دوم به شدت انتقاد کرده است.

برچسب‌زنی راغفر در حالی مطرح شده که دلار ۴۲۰۰ تومانی باعث حیف و میل میلیاردها دلار از ذخایر استراتژیک ارزی در مقطع حساس تحریم‌ها شده است که حفظ این منابع بسیار حیاتی است.

ضمن اینکه تخصیص ارز با نرخ رسمی باعث کاهش قیمت‌ها برای مصرف‌کننده نهایی نشده و به صورت رانت به جیب عده‌ای خاص رفته است و همین جماعت، ذینفع اصلی مخالفت با بازار دوم هستند.

حال پرسش می‌تواند این باشد که چه کسی عامل امریکا و مافیا است؟ کسی که به دنبال دلار ارزان برای واردات غیرضروری و سفر تفریحی و ارسال به خانواده خارج‌نشین است یا کسانی که اعتقاد دارند این وضعیت رانتی باید متوقف شود؟