رئیس فدراسیون فوتبال سرانجام یک بار کمی جدی تر درباره ماجراهای تیم ملی سخن گفت. او که سرمربی اش روی هواست و در پرتغال نشسته و هنوز هیچ گفته مشخصی درباره ادامه حضور در ایران به زبان نمی آورد . مشخص نیست چه سرنوشتی برای آینده تیم ملی رقم می خورد. 

مهدی تاج که تا قبل از این گفته بود به هیچ گزینه ای غیر از کی روش حتی فکر هم نمی کند ، حالا این بار گفته فکر کردید در فدراسیون فوتبال کسی فکر نمی کند؟ 

او گفته کی روش اگر نیاید برای تیم ملی مربی جدید تا قبل از اردوی شهریورماه به ایران می آید. حالا در این شرایط به نظر می رسد پیام واضح فدراسیون فوتبال ایران به سرمربی پرتغالی می رسد.