طی چند روز گذشته نقل و انتقالات سری آ سر و صدای بسیاری به پا کرده و حضور رونالدو و در ادامه نقل و انتقالاتی که بین بیانکونری و میلان صورت گرفته باعث شده که ایتالیایی‌ها در کانون توجهات قرار بگیرند.

البته رقم نقل و انتقالات بیشتر معطوف به باشگاه‌ها می شود و موضوعی که همواره در سایه قرار می‌گیرد دستمزدی  است که ستاره‌ها در طول فصل دریافت می‌کنند.

درحال حاضر پر درآمد‌ترین بازیکن شاغل در سری آ رونالدو است که دستمزی هنگفت به مبلغ 30 میلیون یورو در سال از یووه دریافت خواهد کرد.در رده پر درآمدترین بازیکنان کالچو هیگواین به چشم می‌خورد که باز از یووه به میلان رفت.در لیست زیر مشاهده می‌کنید که بازیکنان بیانکونری در بین گرانقیمت‌ترین ستاره‌های اسکودتو قرار دارند و نام چند بازیکن از میلان و اینتر و ناپولی نیز در این لیست دیده می‌شوند.