به گفته اهالی روستا این کودک خردسال در حال خوردن خربزه بود که به علت گیر کردن یک تکه کوچک از این خربزه درگلویش دچارخفگی شد و فوراً به مرکز درمان بستر سلطان‌آباد منتقل شد.

بعد از رسیدن این کودک به درمانگاه اقدامات cpr و کمک‌های اولیه انجام شد و در حالی که کودک علائم حیاتی مناسبی نداشت به درخواست همراهان به سبزوار منتقل شد اما وی جان باخت.