زلزله‌ای به بزرگی ۴.۲ ریشتر کرمانشاه در ساعت ۲۱:۳۲ امشب لرزاند.

این زلزله که در ۲۲ کیلومتری تازه‌آباد، ۲۵ کبلومتری جوانرود و ۲۷ کبلومتری کوزران رخ داد، در عمق ۸ کیلومتری بوده است. 

تیم ارزیاب سازمان اورژانس کشور به محل اعزام شده است.