وزارت دفاع روسیه طی بیانیه ای اعلام کرد که روسیه آماده مذاکره برای بازگرداندن پناهندگان سوری از اردوگاه رقبان واقع در منطقه تحت کنترل آمریکا در التنف به خانه های خود است.

وزارت دفاع روسیه گفت: نکته مهم در این موضوع این است که طرف روس آماده مذاکره در مورد تامین امنیت برای پناهندگان از اردوگاه رقبان واقع در ناحیه التنف تحت کنترل آمریکا و ایجاد شرایط لازم برای بازگشت به خانه هایشان با مقامات سوریه است.

این بیانیه می افزاید که مسکو همچنین پیشنهاد کرده است که مسائل مربوط به پاکسازی مناطق مین گذاری شده در سوریه شامل منطقه الرقه را انجام دهد.

همچنین مسکو ضامن حل مشکلات دیگر برای بازگشت پناهندگان سوری به زندگی صلح آمیز در سراسر سوریه در اسرع وقت و خنثی سازی تلاش های تروریست ها برای استخدام پناهندگان، شده است.