یک روزنامه ترکیه‌ای از یک مرکز عملیاتی آمریکا در شرق این کشور و در فاصله ۴۵۰ کیلومتری مرز ایران خبر داد که از آن به‌ شدت محافظت می‌شود و در آن از تعدادی از فرماندهان آمریکایی نیز به‌ صورت مخفی حفاظت خاص به عمل می‌آید.

در این گزارش در روزنامه «ملی» ترکیه آمده است: «آمریکا در بودجه سال جاری خود هزینه سنگینی برای بهبود وضعیت پایگاه‌های نظامی‌اش در ترکیه اختصاص داده است که نکته قابل تأمل در این خصوص، درخواست بودجه در حوزه نیروی هوایی است.»

به نوشته روزنامه ملی، درباره اینکه در این مرکز چه نوع ساختار نظامی برقرار است، اطلاعاتی در دست نیست و همچنین مشخص نیست چه نوع جنگ‌افزارها و مهماتی در این مرکز وجود دارد.

در این گزارش همچنین آمده است: «واشنگتن در حال حاضر تلاش می‌کند تا با تحریم اقتصادی تهران را تحت فشار قرار دهد اما در این میان موضع ترکیه بسیار پراهمیت است. آنکارا در مورد تحریم اقتصادی علیه ایران نگاه مثبتی ندارد اما در عین حال، وجود پایگاه‌های نظامی پیشرفته مخفی آمریکا در ترکیه قابل تامل است.»