«مهدی یوسفخانی» افزود: ستاد تنظیم بازار بهای هر کیلوگرم گوشت مرغ را ۸۱۷۵ تومان تعیین کرده اما قیمت تمام شده این محصول بیش از نرخ مصوب آن است.

گوشت سفید

وی ادامه داد: امروز هر کیلوگرم مرغ زنده با نرخ ۶۹۰۰ تومان در مرغداری ها فروخته شد؛ بنابراین اعمال مصوبه دولت امکانپذیر نیست و باید قیمتگذاری این محصول با عرضه و تقاضا تعیین شود.

به گفته وی، همچنین امروز قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ در کشتارگاه ۹۴۰۰ تومان، عمده فروشی ۹۵۰۰ تومان و میدان بهمن ۹۱۰۰ تومان است.

رییس اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی تهران درباره قیمت تخم مرغ گفت: امروز قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ در مرغداری های کشور ۸۲۰۰ تومان، عمده فروشی ۸۷۰۰ تومان و برای مصرف کنندگان ۹۲۰۰ تومان تعیین شده است.

به گفته وی، قیمت یک شانه ۳۰ تایی تخم مرغ برای مصرف کنندگان حدود ۱۸ هزار و ۴۰۰ تومان است.

از چهارشنبه تاکنون قیمت هرکیلوگرم گوشت مرغ در بازار مصرف به بیش از ۱۱ هزار تومان رسیده است.

نرخ مرغ در حالی حدود ۹ درصد افزایش یافته که قیمت نهاده های طیور ۴۰ تا ۶۰ درصد بیشتر شده است.