استقلال در فصل نقل و انتقالات مامه تیام مهاجم سنگالی خود را از دست داد تا وینفرد شفر برای تقویت خط حمله خود نام سه مهاجم را به باشگاه داده تا با آنها مذاکره شود. در این بین نامی از تیام و مهاجم نیجریه ای مدنظر آبی ها دیده نمی شود. گفتنی است استقلال هفته پیش مرتضی تبریزی را از ذوب آهن به خدمت گرفته است.