سرهنگ علی ولیپور گودرزی معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام خبر فوق اظهار داشت: در مورخه ۱۲ مرداد ۱۳۹۷ نوجوانی به همراه پدرش به دادسرای ناحیه ۲۷ تهران مراجعه کرد و در طرح شکایتی عنوان داشت که توسط یکی از جوان های محل سکونتشان به نام بهزاد مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.

با طرح شکایت اولیه با موضوع آزار و اذیت و تأکید موضوع از سوی پزشکی قانونی، پرونده جهت ادامه تحقیقات و دستگیری متهم از شعبه چهارم بازپرسی دادسرای ناحیه 27 تهران در اختیار اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

نوجوان ۱۳ ساله در اظهاراتش به کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: ساعت ۲۰:۳۰ در حال مراجعت از باشگاه به منزل بودم که یکی از بچه محل‌ها به نام بهزاد که مقابل در منزلشان ایستاده بود مرا صدا کرد؛ زمانیکه به او نزدیک شدم تا ببینم بهزاد با من چکار دارد، ناگهان دستم را گرفت و مرا با زور و تهدید به داخل خانه شان در طبقه دوم ساختمان برد. بهزاد در خانه شان را قفل کرد و با تهدید مرا مورد آزار و اذیت قرار داد.

کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در مورخه 13 مرداد 1397 با مراجعه به محل سکونت بهزاد، در حالیکه وی  قصد داشت از طریق پشت بام از محل متواری شود او را دستگیر کرده و به اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل کردند؛ همچنین شاکی پرونده پس از مواجهه حضوری، متهم را به صورت کامل مورد شناسایی قرار داد.

در بررسی سوابق متهم مشخص شد که وی از مجرمین سابقه دار در زمینه زورگیری است که در شهریورماه سال ۱۳۹۰ نیز دستگیر و روانه زندان شده و برابر تحقیقات میدانی انجام شده از محل سکونتش، در زمینه خرید و فروش موادمخدر نیز فعالیت دارد.

سرهنگ ولیپور گودرزی، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: متهم با قرار قانونی، جهت ادامه رسیدگی به پرونده در اختیار اداره شانزدهم پلیس آگاهی قرار گرفت و تحقیقات از متهم در مراحل مقدماتی است.