کمیته مسابقات، برنامه مسابقات هفته اول تا هفتم لیگ دسته اول در فصل ‌‌۹۸-۹۷ را اعلام کرد.

زمان نقل و انتقالات تابستانی ۱۳ شهریور ۹۷ به پایان می‌رسد.‌

برنامه مسابقات به شرح زیر است:‌

هفته اول:‌

شنبه ۲۰ مرداد ۹۷‌

ماشین‌سازی تبریز - بادران تهران- ساعت۱۸:۱۵ – ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

اکسین البرز - فجر سپاسی شیراز- ساعت۱۹:۳۰ – ورزشگاه انقلاب کرج

نفت تهران - سیاه‌جامگان مشهد-  ساعت ۱۹:۳۰ – ورزشگاه  متعاقباً اعلام می گردد.‌

شاهین شهرداری بوشهر - گل‌گهر سیرجان-  ساعت ۲۰:۱۵ – ورزشگاه  شهید بهشتی بوشهر

کارون اروند خرمشهر - استقلال جنوب ‌تهران-  ساعت ۲۰:۳۰ – ورزشگاه  نفت و گاز اروندان خرمشهر

یکشنبه ‌‌۲۱ مرداد ۹۷‌

مس کرمان - شهرداری ماهشهر-  ساعت ۱۸:۵۰ – ورزشگاه  امام علی کرمان

برق جدید شیراز - مس رفسنجان -  ساعت ۱۹:۱۰ – ورزشگاه  پارس شیراز

آلومینیوم اراک - شهرداری تبریز-  ساعت ۱۹:۳۰ – ورزشگاه  امام خمینی اراک

خونه به خونه مازندران - ملوان بندر انزلی-  ساعت ۱۹:۳۰ – ورزشگاه  متعاقباً اعلام میگردد ‌

هفته دوم:

شنبه ۲۷ مرداد ۹۷‌

شهرداری تبریز -نفت تهران-  ساعت ۱۸  – ورزشگاه  اختصاصی (چمن ‌مصنوعی)‌ تبریز

گل گهر سیرجان -مس کرمان ‌-  ساعت ۱۸:۴۵ – ورزشگاه  اختصاصی (چمن ‌مصنوعی)‌ سیرجان

فجرسپاسی شیراز- آلومینیوم اراک -  ساعت ۱۹ – ورزشگاه  پارس شیراز

استقلال جنوب تهران- ماشین سازی تبریز-  ساعت ۱۹:۳۰ – ورزشگاه  متعاقباً اعلام میگردد.‌

یکشنبه ۲۸ مرداد ۹۷‌

سیاه جامگان مشهد -خونه به خونه ‌مازندران-  ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه  ثامن مشهد

مس رفسنجان- کارون اروند خرمشهر-  ساعت ۱۸:۴۵ – ورزشگاه  متعاقباً اعلام میگردد

بادران تهران- شاهین شهرداری بوشهر-  ساعت ۱۹:۳۰ – ورزشگاه  متعاقباً اعلام میگردد ‌.‌

ملوان بندر انزلی -برق جدید شیراز-  ساعت ۱۹:۳۰ – ورزشگاه  تختی انزلی

شهرداری ماهشهر- اکسین البرز-  ساعت ۲۰:۱۵ – ورزشگاه  متعاقباً اعلام میگردد.‌

‌هفته سوم:

شنبه ۳ شهریور ۹۷‌

برق جدید شیراز- استقلال جنوب تهران-  ساعت ۱۹ – ورزشگاه  پارس شیراز

خونه به خونه مازندران -فجرسپاسی ‌شیراز-  ساعت ۱۹ – ورزشگاه  متعاقباً اعلام میگردد.‌

نفت تهران- شهرداری ماهشهر-  ساعت ۱۹ – ورزشگاه  متعاقباً اعلام میگردد.‌

کارون اروند خرمشهر -سیاه جامگان ‌مشهد-  ساعت ۲۰:۱۵ – ورزشگاه  نفت و گاز ‌گاروندان خرمشهر

یکشنبه ۴ شهریور ۹۷‌

ماشین سازی تبریز- گل گهر سیرجان-  ساعت ۱۸ – ورزشگاه  بنیان دیزل تبریز

مس رفسنجان- ملوان بندر انزلی-  ساعت ۱۸:۴۵ – ورزشگاه  متعاقباً اعلام میگردد

آلومینیوم اراک -مس کرمان-  ساعت ۱۹:۱۵– ورزشگاه  امام خمینی اراک

اکسین البرز- بادران تهران-  ساعت ۱۹:۱۵– ورزشگاه  انقلاب کرج

شاهین شهرداری بوشهر- شهرداری تبریز-  ساعت ۲۰– ورزشگاه  شهید بهشتی بوشهر

هفته چهارم:

جمعه ‌‌۱۶ شهریور ۹۷‌

شهرداری تبریز- ماشین سازی تبریز-  ساعت ۱۷:۴۵– ورزشگاه  اختصاصی (چمن ‌مصنوعی)‌ تبریز

سیاه جامگان مشهد- برق جدید شیراز-  ساعت ۱۸:۱۰– ورزشگاه  ثامن مشهد

گل گهر سیرجان- خونه به خونه ‌مازندران-  ساعت ۱۸:۳۰– ورزشگاه  اختصاصی (چمن ‌مصنوعی)‌ سیرجان

مس کرمان- اکسین البرز-  ساعت ۱۸:۳۰– ورزشگاه  امام علی کرمان

فجرسپاسی شیراز- شاهین شهرداری ‌بوشهر-  ساعت ۱۸:۴۵– ورزشگاه  پارس شیراز

شهرداری ماهشهر- آلومینیوم اراک-  ساعت ۲۰– ورزشگاه  متعاقباً اعلام میگردد

ملوان بندر انزلی- کارون اروند خرمشهر-  ساعت ۱۹– ورزشگاه  تختی انزلی

استقلال جنوب تهران- نفت تهران-  ساعت ۱۸:۵۰– ورزشگاه  متعاقباً اعلام میگرد.‌

بادران تهران -مس رفسنجان-  ساعت ۱۸:۵۰– ورزشگاه  متعاقباً اعلام میگردد.‌

هفته پنجم:

شنبه ۳۱ شهریور ۹۷‌

مس رفسنجان- شهرداری تبریز-  ساعت ۱۵:۴۵– ورزشگاه  متعاقباً اعلام میگردد

برق جدید شیراز- شهرداری ماهشهر-  ساعت ۱۶– ورزشگاه  پارس شیراز

نفت تهران- بادران تهران-  ساعت ۱۶– ورزشگاه  متعاقباً اعلام میگردد

ملوان بندر انزلی- سیاه جامگان مشهد-  ساعت ۱۶:۱۵– ورزشگاه  تختی انزلی

شاهین شهرداری بوشهر- مس کرمان-  ساعت ۱۷:۲۵– ورزشگاه  شهید بهشتی بوشهر

یکشنبه اول مهر ۹۷‌

خونه به خونه مازندران- استقلال جنوب ‌تهران-  ساعت ۱۶– ورزشگاه  متعاقباً اعلام میگردد بابل

آلومینیوم اراک- گل گهر سیرجان-  ساعت ۱۶– ورزشگاه  امام خمینی اراک

ماشین سازی تبریز- اکسین البرز-  ساعت ۱۶:۱۵– ورزشگاه  بنیان دیزل تبریز

کارون اروند خرمشهر- فجرسپاسی شیراز-  ساعت ۱۷:۳۰– ورزشگاه  نفت و گاز اروندان خرمشهر

هفته ششم:

شنبه   ۷ مهر ۹۷‌

سیاه جامگان مشهد- مس رفسنجان-  ساعت ۱۵:۱۵– ورزشگاه  ثامن مشهد

بادران تهران- کارون اروند خرمشهر-  ساعت ۱۵:۴۵– ورزشگاه  کارگران تهران

اکسین البرز- آلومینیوم اراک-  ساعت ۱۶– ورزشگاه  انقلاب کرج

مس کرمان- ماشین سازی تبریز-  ساعت ۱۷– ورزشگاه  امام علی کرمان

یکشنبه   ۸ مهر ۹۷‌

گل گهر سیرجان- نفت تهران-  ساعت ۱۵:۳۰– ورزشگاه  امام علی سیرجان

استقلال جنوب تهران- ملوان بندر انزلی ‌-  ساعت ۱۵:۴۵– ورزشگاه  متعاقباً اعلام میگردد

فجرسپاسی شیراز- برق جدید شیراز-  ساعت ۱۶– ورزشگاه  پارس شیراز

شهرداری تبریز- خونه به خونه مازندران-  ساعت ۱۶– ورزشگاه  اختصاصی شهرداری تبریز

شهرداری ماهشهر- شاهین شهرداری ‌بوشهر-  ساعت ۱۷:۳۰– ورزشگاه  شهداء ‌ ماهشهر

هفته هفتم:

چهارشنبه ‌‌۱۸ مهر ۹۷‌

خونه به خونه مازندران-بادران تهران-  ساعت ۱۵-  ورزشگاه  متعاقباً اعلام میگردد

مس رفسنجان- استقلال جنوب تهران-  ساعت ۱۵:۱۵-  ورزشگاه  اعلام میگردد

ملوان بندر انزلی- گل گهر سیرجان-  ساعت ۱۵:۳۰-  ورزشگاه  تختی انزلی

ماشین سازی تبریز- آلومینیوم اراک-  ساعت ۱۵:۳۰-  ورزشگاه  بنیان دیزل تبریز

برق جدید شیراز- مس کرمان-  ساعت ۱۵:۴۵-  ورزشگاه  پارس شیراز

پنجشنبه ۱۹ مهر ۹۷‌

سیاه جامگان مشهد- شهرداری تبریز-  ساعت ۱۵-  ورزشگاه  ثامن مشهد

نفت تهران- فجرسپاسی شیراز-  ساعت ۱۵:۳۰-  ورزشگاه  متعاقباً اعلام میگردد تهران

شاهین شهرداری بوشهر- اکسین البرز-  ساعت ۱۷-  ورزشگاه  شهید بهشتی بوشهر

کارون اروند خرمشهر- شهرداری ‌ماهشهر-  ساعت ۱۷:۱۵-  ورزشگاه  نفت و گاز اروندان خرمشهر