بگذارید درباره سپیدرود حرف بزنیم. درباره تیمی که در رشت ریشه دارد. تیمی که مردم دوستش دارند . برای شان بخشی از تمدن شهری شان است. فوتبال را در رشت به سپیدرودشان می شناسند و همه جریان های دیگر مثل استقلال ، شهرداری ، داماش یا پگاه انشعاباتی فرعی بودند که ریشه هم ندواندند. مرحوم زهرابی عمری را گذاشت تا رشت تیمی آبی پوش داشته باشد اما حالا قطعا اگر بود تصدیق می کرد که رشت تیم اصلی و دلی مردمش سپیدرود است.

سپیدرودی که بی پول رسید به لیگ برتر و ریشه دواند. از دل بی پولی و نابودی ، جوانه زد، جوشید و آمد لیگ برتر . کاری که در مازندران ، سال ها نساجی موفق به انجامش نشده بود و اصلا شاید این درخشش سپیدرود انگیزه مضاعفی شد برای مازندرانی ها که بیایند لیگ برتر. تیم اما پول نداشت و فوتبال حرفه ای جای پولدار هاست. تیم اما تماشاگر داشت. تماشاگر بهترین عامل است برایکسب شهرت. تازه به دوران رسیده ها و عشق شهرت ها ، چه می خواهند بهتر از این؟ پس به خط شدند و شرایط تیم شد شلم شوربای سال قبل.

یک باره اما یک اتفاق ساده ، آن تیم بحران زده را در لیگ نگه داشت. علی کریمی شد ناجی شان. علی که اصالتی گیلانی دارد. مردم دوستش دارند و قهرمان تیم شان شد. ایستاد، جنگید. داد زد ، اذیت شد. یکتنه برابر فدراسیون جنگید و با کمک انرژی هواداران روی سکوها ، تیم محبوب را برای مردم گیلان نگه داشت.

پایان فصل دوباره شروع همان کابوس ها بود. جنگ قدرت. تیمی چند شقه و کلی دعوا و جنگ . این بار خداداد عزیزی را مالکی جدید آورد. خداداد اما برای این تیم علی کریمی نمی شد. تیم از ابتدا انگار بد آغاز کرده. در دو بازی کلی گل خوردند و این شده یک کابوس. روی سکوها به خداداد فحش می دهند. خدادادی که خیلی حرفه ای پیشنهادی گرفته ، تیمی بسته و دارد کار می کند. شاید گناه او نیست که مالکان تیم به سراغش رفته اند.

خداداد خوب یا بد ، بعد از یکی دو سالی بی کاری پیشنهاد مربیگری در لیگ برتر گرفته است. چرا باید به این فرصت بگوید نه؟ مگر مشکل اوست که تیمش این قدر به هم ریخته بوده؟ مگر او مالک تیم است.

حالا طرفداران تیم دل شان با علی کریمی است؟ قطعا آنها هم حق دارند اما این علاقه به علی کریمی حتی خود کریمی را هم راضی نمی کند. علی کریمی خودش ته بامرام هاست و البته از بهترین رفقای خداداد. این که اینگونه پیکان حملات شان را سوی خداداد بگیرند را او قطعا قبل از همه بر نمی تابد.

اصلا شاید خداداد مربی خوبی نباشد اما چرا باید فحش بخورد آن هم از شروع بازی دوم؟ او را نمی خواهید؟ اعتراض دارید ، بکنید. چرا فحشش می دهید. البته که خداداد هم نباید و حق ندارد واکنش تند نشان بدهد. ولی قلعه نویی درست می گوید. حرف های او در کنفرانس مطبوعاتی درست بود. ما آدم های بدی شدیم. یادمان رفته که این خداداد با همه اشتباهات فنی یا گاه رفتاری که در وجودش سراغ داریم همان خداداد دوست داشتنی است که مهمترین گل تاریخ فوتبال ایران را زده است.

بیایید با هم اقلا رو راست باشیم . خداداد حتی اگر مربی خوبی نباشد ، اگر مربی مورد علاقه هواداران سپیدرود نباشد ، مستحق این برخورد ها هم نیست. مدیرانی که به اشتباه جای علی کریمی به سراغ خداداد رفته اند کاش از دل خداداد در بیاورند و تیم را دست همانی بسپارند که هواداران باور دارند ناجی شهرشان است.

ولی این رفتارها را باب نکنید . اینکه با این فشار و فحش و درگیری قرار باشد یکی را کنار بگذارند. قلعه نویی بعد از بازی در کنفرانس مطبوعاتی درست می گفت. او با همه ایرادهایی که می توان به کارش گرفت ، این قدر مرام داشت که اگر غرورش اجازه می داد ، مثل محمد مایلی کهن در آن کنفرانس مطبوعاتی بعد از بازی برای خداداد ، زار زار گریه کند.