ویدیوهای منتشره از فروشگاه‌های فرودگاه، صحنه‌های نزاع دو نفر وا فراد هوادارشان را نشان می‌دهد. در حالی که عده‌ای از مسافران از محل درگیری می‌گریزند، عده‌ای دیگر در حال ضبط تصاویر با تلفن‌های همراه خود دیده می‌شوند.

در یکی از فیلم‌ها «بوبا» ۴۱ ساله بدون لباس به چشم می‌خورد که با فریاد می‌گوید: «وقتی حرفی میزنی پایش بایست». وکیل «کاریس» ۳۸ ساله می‌گوید ماجرا از آن‌جا آغاز شده است که بوبا به همسر و دختر کاریس توهین کرده است.