سام مشایخی در گفتگو با مهر درباره آخرین خبرها از وضعیت جسمانی جمشید مشایخی بیان کرد: پدرم هنوز در بیمارستان بستری است اما خدا را شکر حالش بسیار خوب است و فقط برای مراقبت های بیشتر در بیمارستان است.

وی درباره زمان ترخیص این بازیگر پیشکسوت اظهار کرد: ابتدا قرار بود پدرم شنبه ۱۳ مرداد از بیمارستان مرخص شود اما چون کمی در این مدت دچار ضعف عضلانی و جسمی شده بود این چند روز هم در بیمارستان می ماند تا روی او فیزیوتراپی انجام شود.

مشایخی بیان کرد: پروسه درمانی جمشید مشایخی کاملا پایان یافته است و در حال حاضر فقط داروهای تقویتی مصرف می کند.

به گفته وی، در روزهای اخیر بهمن مفید بازیگر و بهمن فرمان آرا کارگردان سینما از جمشید مشایخی عیادت کرده اند.