سه دختر که با پوشش پسرانه قصد ورود به ورزشگاه آزادی را داشتند تا بازی پرسپولیس و فولاد را از نزدیک ببینند، از سوی نیروی انتظامی شناسایی شدند تا اولین تلاش دختران برای ورود به ورزشگاه در فصل جدید با شکست رو به رو شود.