به گزارش تریدینگ اکونومیکس، این رشد هم چنین بیشتر از رشد ۰.۴ درصدی است که پیشتر پیش‌بینی شده بود. این قوی ترین نرخ رشد اقتصاد کانادا از ابتدای امسال محسوب می‌شود. بخش نفت و گاز با رشد ۱.۸ درصدی و ساخت و ساز با رشد ۰.۷ درصدی بزرگترین محرکه رشد اقتصادی این کشور بوده‌اند و پس از آن ها، صنایع کالایی با رشد ۰.۶ درصدی ( که نسبت به ماه قبل سه برابر شده است) قرار دارد.

از طرف دیگر بخش برق و گاز بدترین عملکرد را در بین بخش های مختلف داشته است و رشد آن منفی 2.4 درصد بوده است. بخش خدمات نیز در مقایسه با ماه قبل رشدی نداشته و رشد آن صفر درصد بوده است. شاخص اقتصاد پیش نگر نیز که افزایش تولید ناخالص داخلی هر ماه را در مقایسه با ماه قبلی می سنجد 0.5 درصد بوده است.

متوسط رشد اقتصادی ماهانه کانادا در بازه زمانی 1997 تا 2018 معادل 0.21 درصد بوده که کمترین  آن متعلق به دسامبر 2008 با منفی 1.40 درصد و بیشترین  هم متعلق به سپتامبر 2003 با 1.20 درصد بوده است.