نیمار بعد از کش و قوس های فراوان و بعد از مشکلاتی که با مدیران بارسا پیدا کرد با قراردادی ۵ ساله به تیم متمول فرانسوی رفت اما نتوانست در لباس این تیم در فصل اول به توفیق خاصی در سطح اروپایی دست پیدا کند.

 

Djq5OgrWsAAjXvC