به گزارش القدس العربی، ایوانکا ترامپ، دختر و مشاور دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که بحران مهاجرت باعث نگرانی وی شده است.

وی در اشاره به سیاست دولت آمریکا که به جدا کردن هزاران کودک از خانواده‌های مهاجرشان انجامیده است، گفت: آن لحظه برای من بدترین زمان بود.

ایوانکا ترامپ همچنین گفت: توصیف «دشمنان مردم» که دونالد ترامپ آن را برای انتقاد از برخی از رسانه‌ها به کار برده، در جای درست استفاده نشده است.

وی گفت: هرگز، من احساس نمی‌کنم که رسانه‌ها دشمن مردم هستند.