به گزارش سایت باشگاه استقلال، قرارداد انتقال قطعی سید مجید حسینی با رضایت باشگاه استقلال و با دعوت رسمی از سوی باشگاه ترابزون اسپور ترکیه با حضور امیرحسین فتحی سرپرست باشگاه استقلال و آقایان سینان زگین مدیرعاول و اُزر عضو هیئت مدیره باشگاه ترابزون اسپور ظهر امروز (جمعه) در محل دفتر این باشگاه در استانبول امضا و مبادله گردید.

در این جلسه صمیمی علاوه بر انتقال بازیکن موصوف، بر مراودات دوستانه و تبادل بازیکن بین دو باشگاه به منظور و هدف ارتقای سطح کیفی و فنی دو باشگاه توسط مدیران دو باشگاه تاکید شد. همچنین مقرر گردید با هماهنگی دو باشگاه و در زمان مناسب دیداری دوستانه به صورت رفت و برگشت در تهران و ترابزون برگزار گردد.