در حالی که دستگاه های اطلاعاتی آمریکا مسکو را به ادامه مداخله گری متهم کرده اند، روسیه امروز جمعه اتهامات دخالت این کشور در فرایند انتخاباتی آمریکا را «جنونی» خواند که آمریکا را مضحک می کند.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در کنفرانسی مطبوعاتی گفت: این جنون که از دو سال پیش در مورد ادعای دخالت روسیه در انتخابات آمریکا وجود دارد و هرگز اتفاق نیفتاده است، نه تنها روابط دو جانبه را تضعیف می کند، بلکه کل نظام سیاسی آمریکا را مضحک می کند.