علی ساری در خصوص ناآرامی‌های چند روز اخیر اهواز گفت: روز گذشته برخلاف برنامه‌ریزی‌ها و فراخوان‌هایی که در فضای مجازی صورت گرفته بود، شاهد هیچ‌گونه تجمع اعتراضی در شهر نبودیم. 

وی افزود: با توجه به این موضوع که دفتر ارتباطات مردمی من در مرکز شهر قرار گرفته است در زمان خروج از دفتر با عبور از بازار در جریان امور قرار می‌گیرم؛ روز گذشته در ساعتی که درخواست تجمع در فضای مجازی مطرح شده بود، هیچ تجمعی صورت نگرفت و مردم به فراخوان فضای مجازی توجهی نکردند.