سرویس مخفی آمریکا به صراحت گزارش روزنامه گاردین را مبنی بر این که یک تبعه روس که جزو کارکنان سفارت آمریکا در مسکو بوده به اطلاعات طبقه بندی شده دسترسی داشته است، رد کرد.

روزنامه گاردین در گزارشی نوشته بود نیروهای ضد اطلاعات آمریکا یک زن روس را شناسایی کرده اند که به مدت چند سال در سفارت آمریکا در مسکو کار می کرده و به اطلاعات طبقه بندی شده دسترسی داشته است.

میسون بریمن، سخنگوی سرویس مخفی آمریکا در گفتگو با تاس گفت: هیچگاه در هیچ دفتر محرمانه آمریکا کارکنان خارجی در موقعیتی قرار نگرفته اند که به اطلاعات امنیت ملی دسترسی پیدا کنند.

اوایل امسال وزارت دادگستری آمریکا ۱۳ فرد و ۳ سازمان در روسیه را به تلاش برای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا متهم کرد.