پسر کوچکی در هند در یک حادثه دلخراش ۳ انگشت خود را از دست داد.

طبق اطلاعات به دست آمده پسر کوچک که برای گوش دادن به موسیقی به سراغ موبایل پدرش که درحال شارژ بود می‌رود با منفجر شدن ناگهانی موبایل در دستانش انگشتان خود را از دست می دهد.

به گفته پزشکان انفجار موبایل باعث قطع شدن انگشتان و آسیب دیدن نیمی از شکم او شده است و تاکید کردند که هیچ وقت از موبایلی که در حال شارژ است هیچ استفاد‌ه‌ای نکنید.

 

121212212

13131313