در این ویدئو، یک دقیقه از افتضاح ترین و بدترین شغل دنیا را به تصویر کشیده ایم: نظافت فاضلاب ها! اگر فکر می کنید تماشای این ویدئو حالتان را خراب می کند، توصیه می کنیم آن را تماشا نکنید.