وریا غفوری هر دو گل استقلال در دیدار مقابل ذوب آهن را به ثمر رسانده. گل‌زنی وریا در حالی رخ داده که روی گل نخست بازی و ذوب آهن، غفوری ناخواسته باعث مصدومیت شدید گل‌زن ذوبی‌ها حبیب‌زاده شد. در حالی که بحث در محافل فوتبالی بر سر این که حرکت وریا خطا بود یا نه و آیا باید اخراج می‌شد مطرح است، وریا هر دو گل تیمش را زد تا ماجرا پیچیده‌تر از قبل شود و بحث و جدل در این زمینه بیشتر شود و احتمالا ذوبی‌ها به این موضوع معترض خواهند بود.